VẪN VẬY

VẪN VẬY
—+++—
Mẽ đời tôi chỉ là như vậy
Căng phông kẻ biển cứ phải dây
Đời thẳng cứ phải là tâm nghĩ
Thiện tâm sống vững vẫn còn đây

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả