Nhân Sinh

Nhân Sinh

—+++—

Tứ đại kỳ thư lưu truyền mãi

Hiểu chuyện thánh hiền có những ai

Lòng thành giác ngộ…tâm trong sáng

Nhân quả hiển nhiên…thiện mãi dài

                                  Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

 

 

Cùng Tác Giả