Quá Khứ Luôn Đúng

Tác Giả: ,
Thể Loại: PHÚ

Quá Khứ Luôn Đúng

Vô vàn sử cảnh ai cũng có.
Nếu một hiện tại ta chưa rõ?
Không nhiều miêu tả cho hiện thực.
Chẳng ít lời giải bởi ngày sau.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả