TĨNH

“Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.”

TĨNH

–++–
Lãng mạn tình hồng ai cũng muốn.
Lòng buồn sầu khổ mắt lệ tuôn.
Đường đời chông gai hoa vẫn nở.
Tâm hồn rộng mở khởi vạn nguồn.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

TĨNH TÂM LÀ GÌ?

Tĩnh tâm là một trạng thái của con người, nó thể hiện sự tĩnh lặng của tâm hồn, định tâm, trở về với con người của mình, đặt toàn bộ con người tâm trí trước sự hiện diện của đức tin, thả tâm hồn vào cõi hư không để nhìn lại mình và tìm được sự tĩnh lặng, bình tâm trong sâu thẳm tâm hồn.

Con người chúng ta thường có các xu hướng tĩnh tâm chẳng hạn như là ngồi thiền để tĩnh tâm hay tìm một căn phòng và đóng cửa lại và chỉ để một mình đối diện với chính mình. Các bạn cũng có thể nằm, ngồi thiền…thực hiện các động tác thả lỏng và hít thở.

 

Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh ( Gieo Thoi )

Cùng Tác Giả