TĨNH

“Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.”

TĨNH
–++–
Lãng mạn tình hồng ai cũng muốn.
Lòng buồn sầu khổ mắt lệ tuôn.
Đường đời chông gai hoa vẫn nở.
Tâm hồn rộng mở khởi vạn nguồn.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

73ea019b F138 4c4d 9248 E0fa4d3d1abc

Cùng Tác Giả