TỎ

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

TỎ
-**-
Dòng đời dù trắng hay đen
Tỏ lời chân thật chẳng hoen lệ tình
Câu lời chia sẻ phân minh
Không lời giấu diếm chúng mình thẳng ngay!
Hướng là cuộc sống sau này
Một lời chân thật cõi này sẻ chia!
Sau này dù có chia lìa
Câu lời nhắn gửi ghi bia tấm lòng

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

tỏ,Một lời chân thật

Cùng Tác Giả