Buông

Dứt gánh ra đi vẫn phải dây

Luyến tiếc bao nhiêu hãn còn đây

Nhưng mà cảm thông sẽ thấu hiểu

Ân tình sẽ giữ vẻ vui vầy!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

09/02/2023

 

9d5a6265 1468 4b40 B7d5 40d21ea7d261

Cùng Tác Giả