Câu đối chúc Tết Hán – Việt

Tác Giả:
Thể Loại: CÂU ĐỐI

Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh – Lộc tiến vinh hoa phú quý xuân

Dịch: Phú lộc đầy đủ, gia đình thịnh vượng, phú quý.

Phúc mãn đường niên tăng phú quý – Đức lưu quang nhật tiến vinh hoa

Dịch: Phúc đức ngày càng nhiều, cuộc sống vinh hoa.

Tân niên, hạnh phúc bình an tiến – Xuân nhật, vinh hoa phú quý lai

Dịch: Năm mới, hạnh phúc bình an, ngày xuân, vinh hoa phú quý

Trúc bảo bình an, tài lợi tiến – Mai khai phú quý, lộc quyền lai

Dịch: Luôn được bình an, tài lộc, phú quý đến.

Niên niên như ý xuân – Tuế tuế lộc bình an

Dịch: Luôn được như ý, sống lâu trăm tuổi.

Cùng Tác Giả