Vần S – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Sông sâu còn có kẻ dò

Nào ai lấy thước mà đo lòng người

Sá gì một nải chuối xanh

Năm bảy người giành cho mủ dính tay

Sa chân bước xuống ruộng dưa

Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người gian

Sa cơ lỡ bước

Sai một ly, đi một dặm

Sanh nghề tử nghiệp

Sao vắng thì mưa, sao thưa thì nắng

Sáng ngày cắp nón ra đi

Gặp thằng nhỏ hỏi rằng: Dì đi đâu

Dì rằng: Mang giỏ hái dâu

Gặp dượng thằng nhỏ ngồi câu bên đường

Thấy dì, dượng nó cũng thương

Sáng trăng giã gạo ngoài trời

Cám bay phưởng phất nhớ lời em than

Sáng trăng trải chiếu hai hàng

Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

Sáng về con Hai nó cắt

Con Ba nó dột

Con Tư nó lược

Con Năm nó viền

Con Sáu kết nút

Con Bảy nó đơm khuy

Sáng ngày anh cất bước ra đi

Con Tám nó kéo

Con Chín nó trì

Mười ơi để vậy còn gì áo anh

Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ còn dì

Số giàu đem đến dửng dưng

Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu

Số giàu tay trắng cũng giàu

Số nghèo chín đụm mười trân cũng nghèo

Sông Cửu Long chín cửa hai dòng

Người thương anh vô số, nhưng anh chỉ một lòng với em

Sông Mơ, sông Mận, sông Đào

Ba ngọn sông ấy chảy vào sông Ri

Em yêu anh bụng đã phát phì

Thuốc thang đâu khỏi anh thì chữa thôi

Yêu anh dễ đứng khó ngồi

Sông có khúc, người có lúc

Sông dài cá lội biệt tăm

Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ

Sông kia rày đã nên đồng

Chỗ làm ruộng lúa, chỗ trồng ngô khoai

Đêm nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

Sông sâu cá lặn biệt tăm

Chín trăng cũng đợi, mười năm cũng chờ

Sông sâu cá lặn vào bờ

Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi

Sông sâu có thể bắc cầu

Lòng người nham hiểm biết đâu mà mò

Sông sâu nước chảy ngập kiều

Dù anh phụ bạc còn nhiều nơi thương

Sông sâu sào cắm khôn dò

Người khôn ít nói, khó đo tấc lòng

Sông sâu sào vắn khó dò

Nào ai lấy thước mà đo lòng người

Sông trào cho chiếc lá nhồi

Căn duyên trắc trở đứng ngồi sao yên?

Sống thời con chẳng nên ăn

Chết thời xôi, thịt làm văn tế ruồi

Súp lê một còn than còn thở

Súp lê hai nửa ở nửa về

Súp lê ba tàu ra biển Bắc

Tay vịn song sắt miệng chắc lưỡi kêu trời

Chồng Nam vợ Bắc sống đời đặng sao?

Cùng Tác Giả