Vần R – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon

Ra đi là sự đã liều

Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa

Ra đi ngó trước ngó sau

Ngó nhà thấy cột, ngó nhau thấy buồng

Ra đường bà nọ bà kia

Về nhà không khỏi cái nia cái sàng

Ra đường võng lộng nghêng ngang

Về nhà hỏi vợ cơm rang đâu rồi

Ra sông mới biết cạn sâu

Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò

Ra về bụng nhớ người thương

Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than!

Ra về ruột nọ quặn đau

Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi?

Rau muống bắt cuống rau răm

Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay

Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng

Dù thương cho lắm cũng chồng người ta

Rau răm hái ngọn còn tươi

Lạng nghe anh nói mấy lời mà cay

Kể chi những chuyện trước đây

Lòng em tưởng những núi này, non kia

Rèm xưa ba bức mành manh

Mắt cô thế ấy tu hành được đâu

Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai

Nước sông trong chảy lộn sông ngoài

Thương người quân tử lạc loài tới đây

Rồng nằm bể cạn phơi râu

Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi

Rồng vàng tắm nước ao tù

Người khôn ở với người ngu bực mình

Ru con con ngủ cho rồi

Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân

Ruộng ai thì nấy đắp bờ

Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công

Rủ nhau đi cấy đi cày

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa

Rủ nhau xuống bể mò cua

Đem về nấu quả me chua trên rừng

Em ơi chua, ngọt đã từng

Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau

Ruộng đồng mặc sức chim bay

Nước sông lai láng cá bầy đua bơi

Rượu lạt uống lắm cũng say

Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm

Rượu nằm trong nhạo chờ nem

Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình

Rừng có mạch, vách có tai

Người trong chưa tỏ, người ngoài đã hay

Rừng như biển thánh khôn dò

Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra

Cùng Tác Giả