Vần O – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Ở đâu cũng có anh hùng

Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

Ớt nào là ớt chẳng cay,

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.

Vôi nào là vôi chẳng nồng

Gái nào là gái có chồng chẳng ghen !

Ở hiền gặp lành

Ôi, ba bảy lá gan, lá tươi lá héo

Ruột chín chiều, chiều nở chiều teo

Ông chết, thì thiệt thân ông

Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai

Bà chết, thì thiệt thân bà

Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu

Ốc tưởng rằng ốc vắn

Dè đâu ruột ốc trường

Lươn chê lịch, lịch chê lươn nhớt!

Ơn dưỡng dục chưa thỏa tình báo bổ

Nghĩa minh linh nguyện gắng sức tài bồi

Ơn trời mưa nắng phải thời

Nơi thì cày ruộng nơi thì bừa sâu

Công ơn chẳng quản bao lâu

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng

Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

Ở đâu mà chẳng biết ta

Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi

Xưa kia ta ở trên trời

Đứt dây rơi xuống làm người thế gian

Ở đời muôn sự của chung

Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Ở sao cho vừa lòng người

Ở rộng người cười, ở hẹp người chê

Cao chê ngổng, thấp chê lùn

Béo chê béo trục béo tròn

Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra

Ở xa anh tưởng là tiên

Lại gần mới biết em chẳng hiền hơn ai

Cùng Tác Giả