Vần X – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Xa mỏi chân, gần mỏi miệng

 

Xa xôi em chớ ngại ngùng

Xa người xa tiếng nhưng lòng không xa

 

Xa xôi xích lại cho gần

Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ

 

Xay lúa thì khỏi bồng em

 

Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ

 

Xấu xa cũng thể chồng ta

Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người

 

Xẩm lai ăn chay sình bụng

Ăn vụng rụng răng

Ăn măng rách lưỡi

Ăn bưởi the thẹ..

Xẩm lai đái góc xoài

Bị phạt đồng hai

Kêu chú cai phạt đồng chín

Kêu chú lính phạt hai đồng…

 

Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ

Bánh niền sắt cứ khua rột rột

Tui ra chợ mua đường thốt nốt

Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh

Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh

Để cho trong trào ngoài quận

Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng

 

Xin ai chớ tính thiệt hơn

Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người

 

Xin anh chớ nói yêu thương

Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa

 

Xin đừng ra dạ Bắc Nam

Đừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu

 

Xin em đừng giận đừng hờn

Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành?

 

Xỏ lá ba que

Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa

Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua

Thấy ai mở gói xề xề lại

Miệng hỏi, tay rứt đùa

 

Xưa kia ăn đâu ở đâu

Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi

Xưa kia có thế này đâu

Bởi vì sợ vợ, nên râu quặt vào

Xưa kia ngọc ở tay ta

Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người

Xưa kia ngọc ở tay ta

Vì ta thiếu đức ngọc qua tay người

Cùng Tác Giả