Vần Q – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Quả cau nho nhỏ

Cái vỏ vân vân

Nay anh học gần

Mai anh học xa

Tiền, gạo là của mẹ cha

Cái nghiên, cái bút thì là của em

Quả cau nho nhỏ

Cái vỏ vân vân

Nay anh học gần

Mai anh học xa

Lấy chàng từ thuở mười ba

Đến năm mười tám thiếp đà năm con

Ra đường thiếp hãy còn son

Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng

Qua đình ghé nón trông đình

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu!

Quan văn mất một đồng tiền

Xem bằng quan võ mất quyền quận công

Quân tử là quân tử Tàu

Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại

Quân tử nói đi, nói lại là quân tử khôn

Cùng Tác Giả