Tác Giả : Vũ Đình Liên

Vũ Đình Liên, là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào Thơ mới, nhà giáo nhân dân Việt Nam. Thơ ông thường mang nặng lòng thương người và niềm hoài cổ. Bài thơ Ông Đồ của ông được một nhà phê bình văn học xem là một trong mười bài thơ tiêu biểu cho phong trào Thơ Mới. Wikipedia
Ngày/nơi sinh: 12 tháng 11, 1913, Hà Nội
Ngày mất: 18 tháng 1, 1996
Học vấn: Trường THPT Chu Văn An
Nghề nghiệp: nhà thơ, giáo viên, dịch giả

vu dinh lien

Những Tác Phẩm Của Tác Giả: