Đại Hàn

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

Ghê người cái rét thấu xương,
Đông buồn cảnh vắng tơ vương cõi lòng.
Nhà nhà kín cửa cài trong,
Tránh đi cái lạnh và mong đông tàn.
Năm nay lạnh giá làm càn
Cắt da cắt thịt muôn vàn khổ đau.
Người dân mất vụ hoa màu
Rộng đồng bỏ ngỏ đau đau nhìn trời.
Sapa tuyết trắng phủ phơi,
Su su hỏng vụ, dân chơi phởn phè.
Phồng mồm, trợn mắt, lưỡi lè
Tỏ ra hạnh phúc tuyết nè bạn ơi.
Thiên nhiên hà khắc vậy trời!
Xin sang năm mới muôn đời ấm no.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả