TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM
—–+++++—–
Tội danh bán nước cầu vinh
Ai ơi..!!!.. đừng nghĩ rùng mình lắm thay
Phải rằng thế cuộc đổi hay?
Nhân dân no đủ hăng say chuyên cần?
Tội cho “ngoại đạo” muôn phần
Rèm pha…gạ gẫm..nhân dân không màng
Đúng là thế lực ngoại bang
Cội nguồn ngươi đó xóm làng chôn rau
Xa quê có nhớ nước giàu?
Giàu tình, giàu nghĩa sắc màu quê hương
Chỉ vì bạc nén lạc đường
Tĩnh tâm soi xét tỏ tường thực hư
Một lòng gửi gắm tâm thư
Sửa sai tư tưởng phúc từ trong tim
Đẳng cấp đâu phải bạc kim
Đẳng cấp cao quý là tim nhiệt thành
********
Nhiệt thành trống giục muôn nơi
Vẻ vang văn hoá đời đời Việt Nam

Nguyễn Đức Mạnh: Gieo Thoi

 

Cùng Tác Giả