TRAI QUÊ

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

QUYẾT ( Trai Quê )

—|+|-|x|:|—
Bơ vơ sống giữa chốn người
Phồn hoa phong nhã họ cười ta chăng?
Không chịu khuất phục mà rằng
Rồi xem sẽ rõ có bằng ta không
Nói thì nói vậy nói nông.
Viển vông mà nghĩ chả trông mong gì
Thôi thì….. Quyết trí phải đi….
Một khi….đã quyết!!!…chả gì….chịu thua…

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh ( 2006 )

 

 

bài thơ trai quê

bài thơ trai quê của Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả