TÂM

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

TÂM
-++-

Kiếp tu xác thịt nhục thân
Đời người khó tránh muôn phần lo âu
Tâm sầu chớ cố cưỡng cầu
Phải trên, nhẽ dưới, đứng đầu chữ tin
Phật cao soi toả…dõi nhìn
Thiện tâm chớ bỏ giữ gìn sáng trong
Mặc cho cuộc sống long đong
Quyết tâm vững bước trong lòng gắn ghi.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

tâm,thiện tâm,tu thân

Cùng Tác Giả