SỐNG ĐỜI

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

SỐNG ĐỜI
—+++—

Cuộc đời dài lắm một trăm
Sống sao phải nhẽ những năm đường đời
Thăng trầm lúc lả lúc lơi
Thôi thì cố gắng không rời bản năng
Quyết tâm vững trí thề rằng
Xã hội thay đổi mần răng với mình!
Tuy rằng nhọc khó hi sinh
Ta không lùi bước tận tình gắng hơn..!!!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh
sống đời,không lùi bước,gắng hơn sống đời,không lùi bước,gắng hơn sống đời,không lùi bước,gắng hơn sống đời,không lùi bước,gắng hơn