RƯỢU KỂ..!!

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

RƯỢU KỂ..!!
—+++—

Đời người ba nổi bảy chìm
Đời kể chỉ vậy khó kìm nổi trôi
Lâm ly rượu nhấp đôi môi
Nâng lên hạ xuống chữ tôi đứng đầu
Cuộc đời biết sống bấy lâu?
Kìm lòng hướng xét cưỡng cầu được bao!!!
Sống đời sóng gió lao đao
Tĩnh tâm vững bước gian nao khó gần…

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

– Rượu làm cho con người bạc nhược
– Rượu làm cho con người mất lý trí
– Rượu làm cho con người ngu hèn
– Rượu làm cho con người tổn thọ
– Rượu làm cho con người hại mình… hại người… tai nạn chồng chất…

 

Cùng Tác Giả