NGUYỆT THƠ

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

NGUYỆT THƠ
—–+++—–

Trung thu trăng sáng hữu tình
Người người vui vẻ hòa mình cùng trăng
Đẹp thay chú cuội chị hằng
Vui cùng nhân thế lời rằng thu yêu
Chị hằng đậm nét yêu kiều
Chú cuội oan ức muôn điều khó kêu
Bóng soi rằm sáng rất đều
Tháng tám vằng vặc nhẹ hều thả thơ
Nhìn trăng sáng đẹp như mơ
Vui cùng nhân thế bến bờ nguyệt thơ

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

nguyệt thơ,chú cuội,chị hằng,trung thu

Cùng Tác Giả