ĐỒNG NIÊN TUỔI HỢI

ĐỒNG NIÊN TUỔI HỢI
–+++–

Xã hội zồi ôi ta cứ xả
Cuộc đời chỉ vậy chả mấy xa
Tâm tư câu rượu ta nâng chén
Bàn tửu đồng niên chúng ta khà..!!
Quý hợi tuổi ta cứ gọi là…
Lợn rừng, lợn cảnh, rồi lợn ta
Nhưng mà lợn nào đều phải nhá..
Lùng sục cám ăn vẫn mọi nhà..!!!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả