ĐẨY LÙI NẠN DỊCH nCoV

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

ĐẨY LÙI NẠN DỊCH nCoV
——-+++++++——

Than ôi đại dịch hoành hành
Mong sao nhân thế vạn lành hoạ qua
Hằng ngày vạn việc xông pha
Giờ đây khép kín nhà nhà cài then
Cô-Vi thật đủ đê hèn
Gây ra hoạ lớn ép chèn trần gian
Cho dù khó khổ gian nan
Đồng lòng…. chung sức dẹp đàn thiên tai.
Nước Nam luôn vững miệt mài
Cách ly… tuân thủ dưới hai nên thì
Mười lăm ngày nghỉ sá gì…!!!…
Được là quốc thái… dân thì an nhiên…!!!..

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

nạn dịch ncov,dịch covid

Cùng Tác Giả