Bé Lên Ba

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

Ngây thơ trong sáng lên ba
Tung tăng chạy nhảy thật là vui ghê.
Miệng cười hạnh phúc tràn trề
Tuổi thơ là vậy chẳng hề âu no.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca thơ nguyễn đức mạnh,tác giả gieo thoi,bé lên ba,thi ca,thơ ca

Cùng Tác Giả