BÀ NỘI

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

BÀ NỘI

Từ hồi bé tẹo tèo teo
Được bà kể chuyện, được theo chợ làng.
Là người mẫu mực đảm đang
Việc nhà, việc nước sẵn sàng xông pha.
Huân chương kháng chiến tài ba,
Chống pháp, chống mỹ của bà trang nghiêm.
Bà dạy lớn phải thanh liêm
Làm quan cho chín, được niềm dân tin.
Tới nay cháu lớn cháu nhìn
Những điều bà dạy ghi nghìn khắc sâu.
Bà ơi! Bà mất đã lâu
Bóng hình Bà vẫn in sâu trong lòng.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Nguyễn Đức Mạnh và Bà Nội

Nguyễn Đức Mạnh và Bà Nội

 

Cùng Tác Giả