XÚC XÍCH RÁN

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ HÀI

XÚC XÍCH RÁN
— 😀 Hài 😀 —

Thân anh vừa cứng lại vừa tròn
Uống rượu phê nòi vời nước non
Lên lên xuống xuống cũng chả mòn
Dập dập nhá nhá mỡ phòi ra.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

xúc xích rán

Cùng Tác Giả