XÃ HỘI

XÃ HỘI
—+++—
Nghèo đi chạy vạy khắp nơi
Không ai thèm ngó ta bơi một mình.
Ông trời có đức hiếu sinh
Vươn mình vận động yên bình đến thôi.
Thân côi vận động mãi rồi
Để ngồi suy tính ta dôi ta thừa.
Ta dôi thấy kẻ cò cưa
Ta thừa ánh mắt kẻ đưa chống chèo.
Phận người lúc có, lúc nghèo
Giàu sang, phú quý chết đèo đi chăng.
Với ta cảm nghĩ mà rằng
Tâm hồn thanh thản ai bằng nó đây.
Có chăng tiền núi chất đầy
Liệu mình nghĩ thoáng như đây không nào.
Hay là cũng kẻ tầm phào
Chỉ mà toan tính tiền vào, vào thêm.
Giường cao, đệm ấm, chăn mềm
Ngả người ngon giấc cả đêm ngáy khò.
Mày no thì mặc mày no
Đói thì mặc xác ốm o do mày.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả