VỮNG

VỮNG
—+++—

Bởi rằng lòng thật ai chê trách
Chỉ vì như vậy mới tinh anh
Cho dù khó khổ ta phải hướng
Một quyết tâm cao vững hướng lành
Chắc đời vẫn xếp ai kẻ mạnh
Nhưng mà vẫn lọt kẻ vô danh?
Nhấn điểm người ơi xin hãy nhớ
Một khi lòng quyết trí cũng đành..!!..

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả