VỰA XANH

VỰA XANH
——-+++——-

Rợp bóng đường hoa miền quê ấy
Cảnh đẹp lên thơ thấy ngất ngây
Vựa xanh lúa tốt trời xanh ngắt
Tựa áng phiêu du cảnh xum vầy

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả