TUYỂN DỤNG

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

Tuyển Dụng!
— Marketing —

Lòng tin ở chốn tâm hồn
Vẻ vui hợp tác nổi cồn tiến xa
Nhân sự tuyển khó lắm ah!
Content mất dạng cố mà tìm thôi
Kinh doanh ẩn lấp đâu rồi
Seo thì từ khoá để tôi đợi chờ
Người qua chớ có làm ngơ

Môi trường thăng tiến bất ngờ lắm thay

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

thơ tuyển dụng

Cùng Tác Giả