TƯ TƯỞNG

TƯ TƯỞNG
—+++—
Tư tưởng đả thông mý gọi là
Nghiệm đời cuộc sống đã xa hoa
Vui mừng vì nhẽ đời thay đổi
Tôi thoả vì thấy bạn vượt qua

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả