TRĂNG THỀ

TRĂNG THỀ
—-+++—-

Đêm vắng thả hồn theo nỗi nhớ.
Trăng thề trước bóng còn mộng mơ.
Tình đi tình bỏ còn đâu nữa!
Người buồn ở lại tựa bến chờ.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

trăng thề,đêm vắng,nỗi nhớ,bến chờ

Cùng Tác Giả