TRẰN TRỌC

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

TRẰN TRỌC
——+++——
Hướng sống mới đã đổi thay
Trằn trọc khó ngủ giãi bày cùng ai!
Thôi thì đợi chóng sớm mai
Qua đi cái cảnh mắt hoài căm căm
Mới thì qua tuổi ba nhăm
Lòng sao khô héo, ngậm tăm bồ hòn
Lời thơ ra vẻ ví von
Bước đường phải cố vì con đợi nhà
Cho dù bão táp phong ba
Cố lên tôi nhé…phải là gắng hơn.
Chẳng cần ăn trắng…mặc trơn
Chỉ cần ngon giấc đêm hờn kệ đêm.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả