TỔNG KẾT NĂM 2019

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

TỔNG KẾT NĂM 2019
——-

Cát Linh đường sắt Hà Đông
Mười năm có lẻ sao không hoàn thành
Thông tin báo chí cực nhanh
Hoãn rồi lại hoãn quẩn quanh tỏ bày
Quy hoạch dự án nói hay
Đến khi vỡ lẽ chối bay biến lời
Chẳng là câu chuyện giời hơi
Anh em ruột thịt kết đời tình thân
Chỉ vì vài mét đất phân
Vác dao sang xử ngàn lần xót thay
Lòng người thật quá chua cay
Tha hoá biến chất biết ngày nào ngưng
Ma tuý kèm với luật rừng
Bắt người, hiếp giết phải trừng trị nghiêm
Lại thêm tà đạo nghiệm ngông
Giết người bỏ xác bê tông đóng thành
Rồi thì tham nhũng lộng hành
Bao nhiêu ông lớn trước vành ngựa kia
Rút ruột ngàn tỷ ăn chia
Tha hoá biến chất ngục kìa vô thôi.
Vài dòng đúc kết tỏ than
Mong sang canh tý vạn ngàn sự hay.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả