THỰC….!!!!!….

THỰC….!!!!!….
-—+++—-

Lẽ đời là vậy muôn cùng thỏa
Cuộc sống trải bươn khó bỏ qua
Ai thì cũng vậy trong cuộc sống
Lòng người phải chăng đã nhạt nhoà..!!..
Chỉ vì đời hướng… sự thăng hoa
Bỏ qua vốn sống lòng chan hoà
Bạc cắc đời vui là phải gượng
Nhân tình thế thái cứ xê xoa..

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả