THU TƯỞNG 2

THU TƯỞNG
-—-+++——
Thu đến giữa đêm lạnh chuyển mùa
Xào xạc lá rụng tưởng tiếng mưa
Ly tàn khói thuốc khuya quạnh vắng
Ngóng ngóng dõi hướng trời sáng chưa?
Lấp loáng ánh đèn bên khe cửa
Hoài niệm khung cảnh đã từ xưa
Ôi sao đẹp thế sao quên nổi!!!
Giữ lại mình ta ôm mộng vừa….

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả