THIỆN TIN

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

THIỆN TIN
—+++—-

Chúng sinh thờ chúa sáng ngời
Lòng thành hướng đạo không rời lời răn
Đức người tu khổ khó khăn
Đúc thành kinh nghiệm giảng răn đạo người
Con chiên luôn thấu vẹn mười
Niềm tin ở chúa lên người thiện tin
Đạo nào cũng hướng niềm tin
Tin vào đúc kết tầm nhìn sâu xa.
Người Việt cùng là một nhà
Đạo gì cũng hướng..chữ là thiện tâm.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

thiện tin,thờ chúa,thiện tâm

Cùng Tác Giả