THẤY

THẤY
–++–

Không phải lời thơ tôi là đúng
Cuộc sống bươn trải thấy mông lung
Nhưng mà thấu hiểu là như vậy
Viết nên lời nhẽ muốn hiểu cùng

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả