TÂM TƯỞNG

Tâm Tưởng
—+++—

Thiên duyên cùng ngộ ta kỳ gặp
Vẫn là tâm tưởng vẫn mọi năm
Tuy rằng xã hội là như vậy
Bạn hiền lối khố tuổi trăng rằm

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

tâm tưởng,lối khố

Cùng Tác Giả