Tâm & Tiền

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

Tâm & Tiền
—+++—-

Giúp người thì chớ kể công
Làm phúc là để vun trồng quả tâm
Thả lòng hướng thiện âm thầm
Nhiệt thành trong sáng không lầm bước đi
Cấu thành từ thiện, từ bi
Cố mà tạo ảnh…còn gì thiện tâm!
Ai ơi…!!.. chớ có lỗi lầm
Từ bi so sánh chữ tâm, chữ tiền.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

tâm và tiền,từ bi,không nên giả tạo

tâm và tiền,từ bi,không nên giả tạo

Cùng Tác Giả