TÂM SÁNG

Ai thì lúc đúng lúc sai
Quyết tâm khổ luyện ngày mai thành tài
Nhưng mà đừng có bi ai
Khổ đau đến mấy chớ sai lòng thành
Thôi thì le lói tinh anh…!!!!..
Quyết tâm vững bước trí đành hiên ngang

TÂM SÁNG
—-+++—-
Tinh hoa tâm sáng nét hài hoà
Nghiệp khẩu buồn vui dễ xoá nhoà
Kẻ hưng pha chút thì tao nhã
Bần cùng hướng thiện nét dung hoa
Phải chăng đời là một tạo hoá
Khổ .. vui… hay chỉ sống chan hoà?
Phật trên soi xét và dung xoá!
Không vì hơn thiệt cứ xê xoa…!
———+++———
“Hướng thiện tỏ soi mãi vẫn lòng”

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

tâm sáng

Cùng Tác Giả