TÂM ẢNH

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

TÂM ẢNH
—-+++—-

Xa khơi bờ cõi mênh mông
Lẻ loi một bóng tóc bồng gió bay.
Trời chiều bóng trắng đẹp thay
Một khung cảnh đẹp chăng hay em buồn?
Ngọn nguồn tức cảnh trào tuôn
Gợi lên cảm tác chữ buồn ảnh kia.
Bóng kia hiện cảnh chia lìa.
Nhớ tình sầu bóng sẻ chia cùng hình.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

tâm ảnh,cô giái buồn,nhớ người yêu

Cùng Tác Giả