TÂM ẨN

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

TÂM ẨN
—-+++—-

Sinh ra thuần khiết như sen
Thiếu nhi trong sáng giấy khen bác hồ.
Con ngoan trò giỏi thầy cô
Được đà tiến bước chữ tô lên đời.
Xuất thân từ thuở thiếu thời
Ý tưởng sáng lạng giúp đời.. vì dân.
Chập chững ngưỡng cửa phù vân
Quýnh quàng lo sợ “mất chân giúp đời”.
Ôm ngay gỗ mục để bơi
Vùng vẫy đục vẩn thoảng hơi vị bùn.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

tâm ẩn,thuần khiết,giúp đời,phù vân

Cùng Tác Giả