SỐNG CHẬM

SỐNG CHẬM
—++—

Chậm nhanh … nhanh chậm ai hiểu được
Cuộc sống bươn trải biết đâu lường
Chậm thì thanh thản cho thoải mái
Nhanh cứ vặn gồng với gió sương
Thôi thì an phận hoà tư tưởng
Ý nguyện hãy theo vẫn lẽ thường
Gắng lên tâm tưởng luôn thuận hướng
Hiểu theo dõi bước vẫn tận tường!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

sống chậm,bươn trải,thanh thản,thoải mái

Cùng Tác Giả