SINH NHẬT XA VỢ CON

SINH NHẬT XA VỢ CON
——++++++——
Sinh nhật buồn cảnh chốn xa nhà
Không trà, không rượu, cũng không hoa
Vẩn vơ lướt mạng cho khuây khoả
Khểnh chân điếu thuốc cứ gọi là.

Nguyễn Đức Mạnh (06/04)

Cùng Tác Giả