QUÊ TÔI

QUÊ TÔI
—+++—

Ngả nắng chiều tà chân ta bước
Bóng xế đường quê nhộn nhịp đường.
Đồng quê trải đầy màu vàng óng
Rợp trời cò bay cứ tận tường
Miền quê tôi đó ta cùng hướng
Có đến rồi về sẽ vấn vương
Cảnh quê, đảo đẹp, lòng chân ái
Gốc đa, giếng nước, gửi niềm thương.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh
Ảnh: Đảo Cò – Chi Lăng Nam (Quê Ngoại Tôi Đó)

 

đảo cò an dương,thanh miền quê tôi đảo cò an dương,thanh miền quê tôi đảo cò an dương,thanh miền quê tôi đảo cò an dương,thanh miền quê tôi đảo cò an dương,thanh miền quê tôi đảo cò an dương,thanh miền quê tôi

Cùng Tác Giả