ƠN NGHĨA THẦY CÔ

ƠN NGHĨA THẦY CÔ
——-—+++++———

ÂN cần dạy dỗ không suy tính
ĐỨC để hàng đầu giáo dưỡng sinh
THẦY hay trò giỏi luôn trong sáng
hiền em thảo mãi trọng tình
VẸN mãi công lao người chỉ dạy
SÁNG lên tâm thức vạn điều hay
TRONG lòng thốt bởi một câu nói
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO VẪN BẤY NAY

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

ƠN NGHĨA THẦY CÔ,ngày nhà giáo việt nam,20/11

Cùng Tác Giả