NHỮNG TƯỞNG

NHỮNG TƯỞNG
—–+++++—–
Cách nghĩ và sống hướng phải trông
Rời ly chỉ vậy vẫn như không
Căn bản thiện tâm trong cộc sống
Dòng đời nên tránh sự bất công
Mòn mỏi vặn vai cố phải gồng
Chớ để phương hướng cứ nông bông
Thôi thì một lẽ là như vậy
Lòng gắng, tỏ suy vẫn vun trồng.

——————

Ai ơi hiểu được lòng tôi nghĩ
Nghĩ nghĩ suy suy hãy trách gì
Sao tôi phải khổ vì một kiếp
Vẫn vì nhân thế phải bước đi.

——————–

Tại sao bài vậy tôi chia đoạn!
Chẳng là cuộc sống quá đa đoan
Muốn là tư tưởng luôn thoải mái
Sao phải tâm tư nét cầu toàn.

Nguyễn Đức Mạnh : Gieo Thoi

 

những tưởng,thiện tâm,bất công,cuộc sống,tư tưởng

Cùng Tác Giả