NHỦ CON

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

NHỦ CON
—+++—
Đời người chín vác bảy chìm
Gắng lên cuộc sống cố tìm đường sinh
Vặn gồng cuộc sống gia đình
Không từ gian khổ vặn mình đi lên
Trong tâm gánh vác trí bền
Ấm no cuộc sống trải nền con thơ
Tuổi con còn thuở mộng mơ
Lòng cha gắng giữ tạo bờ bến tin
Con ơi cố gắng học nhìn
Cha cần con biết niềm tin ở mình
Vài chút cuộc sống văn minh
Tin vào cố gắng, tận tình phát vinh
Phát vinh với lẽ chân tình
Đừng vì vật chất để mình đi sai
Tương lai còn lắm, còn dài
Cố lên con nhé rèn mai thành tài!!!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả