NHẬU THẦM

NHẬU THẦM

—-+++—-

Không rượu, không bè cũng như ai

Một mình khều gảy cứ thấy sai

Chi bằng chạm mắm cho khuây khoả

Đậu ốc cùng nâng cửa miệng sài

Nghiệp đời đôi lúc trong mê mải

Bỏ quên khoảng lặng ..góc khoan thai

Ép mình cuộc vui cho thư thái

Phấn lên chí hướng hạnh phúc dài

———++++ ———-

                                                          Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

nhậu thầm

nhậu thầm

Cùng Tác Giả