NHÂN (CON NGƯỜI)

NHÂN (CON NGƯỜI)
-++–

Nỗi khổ sầu đau ai chẳng có
Đừng vì mà vậy cố ép o
Làm sao cho thuận dòng cuộc sống
Vẹn toàn nhân xử khỏi phải lo

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả